Programy wspomagające firmy są dla nas tylko często niezrozumiałymi skrótami z języka angielskiego, ale tak naprawdę to niezwykle przydatne narzędzia i oprogramowania, które pozwalają firmie na bardziej efektywne działanie.

Wiele firm na szeroką skalę wykorzystuje systemy CRM, które pozwalają na budowanie satysfakcjonujących dla obu stron relacji firmy z klientem. Jego zastosowanie ma wiele zalet, jest korzystne zarówno dla firmy jak i dla kontrahentów.

Więcej…

Jak poprawić relacje z klientami w firmie? Poprawne relacje z klientami w firmie są niezwykle istotne dla właściwego działania całego przedsiębiorstwa.

Jak sprawić, by były to kontakty dobrej jakości oraz jak sprawnie i szybko nawiązywać nowe relacje? Mogą nam w tym pomóc nowatorskie, ale niezwykle skuteczne systemy CRM. Są to aplikacje, pozwalające nam na lepsze i trwalsze nawiązywanie relacji z klientami oraz jednocześnie znacznie zwiększenie zysków ze sprzedaży w naszej firmie.

Więcej…

Bardzo często na specjalistyczne systemy informatyczne decydują się wyłącznie duże firmy i korporacje, które mają odpowiednie środki w budżecie przeznaczone właśnie na tego typu działania.

Poza tym wdrożenia systemów informatycznych wymagają także sporo czasu, który potrzebny jest na wprowadzenie zmian. W przypadku małych i średnich firm problem polega na tym, że te firmy nie mają wystarczającej ilości czasu, który mógłby zostać przeznaczony na wdrożenie nowego systemu.

Więcej…
Języki programowania - wprowadzenie

Mikroprocesor potrafi jedynie dokonywać obliczeń, a więc działań przeprowadzanych na liczbach. Między procesorem i innymi urządzeniami odbywa się nieustanny transfer danych. Zapanować nad nimi są w stanie jedynie najbardziej zaawansowani programiści.

Pisanie programów bazujących na bezpośrednim odwoływaniu się do procesora, danych przesyłanych pomiędzy różnymi urządzeniami odbywa się w tak zwanym języku maszynowym.

Kod w języku maszynowym jest ściśle dopasowany do architektury procesora i zawiera polecenia, które odwołują się bezpośrednio do niego. Do pisania programów niezbędne jest specjalne oprogramowanie. Dopiero przy jego zastosowaniu i użyciu odpowiedniego języka programowania można rozpocząć pracę nad nowym programem. Pierwsze języki programowania powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Od tamtych czasów wiele z nich wyszło z użycia, inne zaś przeszły szereg modyfikacji i przetrwały do dnia dzisiejszego. Obecnie powstają przy ich użyciu narzędzia uruchamiane na komputerach osobistych typu IBM PC, Macintosh, systemach Uniksa i innych platformach.

W języku maszynowym pisze się z reguły tylko te części programów, które w największym stopniu wpływają na szybkość ich działania.

Języki maszynowe bazują na specyficznej architekturze sprzętu, przede wszystkim procesora. W przypadku takiej formy programowania wykorzystywane są specjalne cechy określonego typu procesora. Dlatego języki te muszą być ściśle związane z jego architekturą. Przy ich użyciu tworzone są programy, które będzie można uruchomić wyłącznie na komputerze wyposażonym w procesor o identycznej budowie. Ponadto języki maszynowe z reguły oferują zestaw abstrakcyjnych poleceń odwołujących się na przykład do rejestrów procesora. W przeciwieństwie do języków wysokiego poziomu opanowanie ich nie jest łatwe i z reguły pisaniem programów w języku maszynowym zajmują się zawodowi programiści.

Ponieważ jednak pisanie programów bezpośrednio w języku maszynowym jest dość trudne i niezbyt wygodne, większość programistów skłania się raczej ku assemblerowi, językowi na nieco wyższym poziomie, choć nadal bardzo bliskiemu maszynowemu. Tekst źródłowy programów tworzonych za pomocą assemblera to już nie nieskończone kolumny cyfr, lecz ciąg rozkazów kierowanych bezpośrednio do procesora.

Rozkazy używane przez assembler są bardziej zrozumiałe dla człowieka, nie rozumie ich jednak komputer, który przetwarza jedynie kod maszynowy. Dlatego tekst programu musi najpierw zostać zamieniony w kod - używa się do tego specjalnego oprogramowania.

Za języki wysokiego poziomu uznaje się środowiska programistyczne, w których komendy i polecenia nie odwołują się bezpośrednio do procesora, a tym samym powstające przy ich użyciu programy nie są związane z określonym typem CPU. Poza tym zestaw poleceń tych języków składa się z wyrażeń znacznie bardziej czytelnych niż komendy języka maszynowego. Przetwarzaniem tych wyrażeń do postaci zrozumiałej dla komputera zajmuje się dodatkowy moduł. Jest to albo kompilator, albo interpreter. Ich zadaniem jest tłumaczenie kodu źródłowego napisanego programu, wiersz po wierszu, do postaci kodu maszynowego. Do języków wysokiego poziomu należą między innymi Basic, C++, Turbo Pascal. W tym przypadku zestawy komend to zbiory poleceń w języku angielskim, których zrozumienie nie stanowi problemu nawet dla użytkowników z podstawową znajomością angielskiego. Dlatego też znacznie łatwiej można się nauczyć języków zaliczanych do omawianej grupy.

Struktura większości z nich jest na tyle przejrzysta, że umożliwia pisanie efektywnych, podzielonych na logiczne części programów, zaś proste i zrozumiałe komendy są łatwe w użyciu. Dzięki temu w trakcie pracy nad programem programista może bez trudu kontrolować poprawność wpisanego kodu. Wiele języków doczekało się kilku odmian. Początkowo oferowały jedynie zestaw podstawowych poleceń i komend, z czasem jednak dodawano do nich nowe funkcje przeznaczone do wykonywania ściśle określonych zadań. W ten sposób powstawały nowe dialekty.

 
Programy do obróbki zdjęć

Programy do obróbki zdjęćSzukasz ciekawej alternatywy dla

Tworzenie oprogramowania

Programowanie nie jest łatwe. Programiści muszą nieustannie trzymać rękę na

Strony firmowe

Strona internetowa

Tworzeniem stron internetowych zajmują się wykwalifikowani informatycy, którzy ...

Systemy CMS

Jest wiele różnych systemów zarządzania treścią. W oparciu o nie tworzy się now...

Technika realizacji strony www

Projektowanie stron internetowych to dość długotrwały proces, który obejmuje st...