Programy wspomagające firmy są dla nas tylko często niezrozumiałymi skrótami z języka angielskiego, ale tak naprawdę to niezwykle przydatne narzędzia i oprogramowania, które pozwalają firmie na bardziej efektywne działanie.

Wiele firm na szeroką skalę wykorzystuje systemy CRM, które pozwalają na budowanie satysfakcjonujących dla obu stron relacji firmy z klientem. Jego zastosowanie ma wiele zalet, jest korzystne zarówno dla firmy jak i dla kontrahentów.

Więcej…

Jak poprawić relacje z klientami w firmie? Poprawne relacje z klientami w firmie są niezwykle istotne dla właściwego działania całego przedsiębiorstwa.

Jak sprawić, by były to kontakty dobrej jakości oraz jak sprawnie i szybko nawiązywać nowe relacje? Mogą nam w tym pomóc nowatorskie, ale niezwykle skuteczne systemy CRM. Są to aplikacje, pozwalające nam na lepsze i trwalsze nawiązywanie relacji z klientami oraz jednocześnie znacznie zwiększenie zysków ze sprzedaży w naszej firmie.

Więcej…

Bardzo często na specjalistyczne systemy informatyczne decydują się wyłącznie duże firmy i korporacje, które mają odpowiednie środki w budżecie przeznaczone właśnie na tego typu działania.

Poza tym wdrożenia systemów informatycznych wymagają także sporo czasu, który potrzebny jest na wprowadzenie zmian. W przypadku małych i średnich firm problem polega na tym, że te firmy nie mają wystarczającej ilości czasu, który mógłby zostać przeznaczony na wdrożenie nowego systemu.

Więcej…
HTML - podstawy

Podstawy HTMLDokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia języka HTML. Dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów, ręcznie dodając znaczniki, można również skorzystać z różnych edytorów ułatwiających konstruowanie dokumentu.

Polecenie (znacznik, tag) HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami ostrymi. Wszystkie polecenia powinny się znaleźć w pewnych standardowych ramach. Zostało przyjęte, że dokument HTML zawiera szkielet, który stanowi osnowę dla wszystkich innych poleceń. Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Między nimi powinna zaś się znaleźć para znaczników <head> </head>, która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. Pozostałe informacje powinny być objęte z kolei znacznikami <body> </body>.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>informacje nagłówkowe</head>
<body>
właściwa treść dokumentu
</body>
</html>

Między znacznikami <head> i </head> powinny się znaleźć wpisy:

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<meta name="Description" content="Opis zawartości strony" />
<meta name="Keywords" content="Wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" />
<title>Tytuł strony</title>
</head>

Title nie oznacza wcale tytułu na stronie. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Drugim bardzo ważnym elementem jest informacja o stronie kodowej dokumentu. Wyrazy kluczowe to słowa pomagające odnaleźć stronę w wyszukiwarkach. Charakterystyczną cechą Internetu jest obecność na stronach hipertekstowych odsyłaczy do innych stron, lub podstron, które znajdują się w sieci.

Odsyłacz do innej strony:

<a href="/adres strony internetowej">Nazwa strony</a>

Odsyłacz - adres poczty elektronicznej:

<a href="mailto:autor@jego adres">Imię i nazwisko</a>

Grafika na stronie

Na stronach WWW są stosowane 3 podstawowe formaty bitowych plików graficznych - GIF, JPG, PNG - które są z założenia skompresowane, a więc zajmują znacznie mniej miejsca jak grafika w innych formatach. Dzięki temu transmisja strony trwa znacznie krócej. Grafikę można wprowadzić za pomocą polecenia:

<img src="/nazwa_pliku">

W najprostszym przypadku, gdy obrazek znajduje się w tym samym katalogu co dokument, wystarczy podać jego nazwę. Gdy grafiki gromadzimy na serwerze w odrębnym katalogu, konieczne jest podanie ścieżki dostępu. Na przykład:

<img src="/../katalog/plik.gif">

Zamiast tekstu jako odsyłacz można umieścić przycisk lub rysunek.

Tekst na stronie

<font face=xxx size=xxx color=xxx>kończy się  znacznikiem</font> 

Color - kolor
Size - rozmiar od 1-7
Atrybut size można też wpisać size="+x" lub "-x" oznacza to, że że czcionka będzie powiększona lub zmniejszona o x.
face - określa czcionkę, np. arial

Typy czcionek

pogrubiona - <b></b>

kursywa - <i></i>

podkreślona - <u></u>

monotypiczna - <tt></tt>

przekreślona - <s></s>

indeks górny - <sup></sup>

indeks dolny - <sub></sub>

o 1 większa - <big></big>

o 1 mniejsza - <small></small>

formatowanie np.: < center>

Tagi pomocne w formatowaniu tekstu:
<br> - można opuszczać tekst, zdjęcia całe akapity

<P align=xxx> tekst</P> - za xxx wstawia się format tekstu: left, right, center, middle, justify.

Tabele

By usprawnić ustawienie elementów względem siebie można zastosować tabele.

<table border=x bordercolor=xxx bgcolor=xxx cellspacing=x cellpadding=x>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

x=liczba xxx=kolor (oczywiście "bgcolor" można zastąpić atrybutem "background")
tr - rozpoczyna wiersz
td - rozpoczyna komórkę mieszczącą się w danym wierszy
border - grubość ram tabeli
bordercolor - kolor ram tabeli
bgcolor - kolor tła tabeli
background - wstawia obrazek jako tło tabeli
cellspacing - odległość komórek od siebie
cellpadding - odległość tekstu od ramki

Nic nie stoi na przeszkodzie by każda komórka miała swoje atrybuty. Parametr WIDTH daje możliwość zdefiniowania szerokości tabeli. Jest on "silniejszy" od innych parametrów, które wpływają na szerokość tabeli na ekranie. Zamiast wartości absolutnej w pikselach możemy także użyć go w wartości procentowej. Parametr WIDTH można wykorzystać także do zdefiniowania szerokości komórki, umieszczając go w ramach definicji wybranej komórki, np. <td width=100> </td>. Możemy zdefiniować nie tylko szerokość, ale i wysokość tabeli, podając parametr HEIGHT, wyrażony w pikselach lub procentach. Parametr ALIGN pozwala wyrównać tabelę w stosunku do marginesów strony i oblewającego ją tekstu, na przykład: <table border align=right> </table>. Parametr ALIGN możemy także wykorzystać do poziomego wyrównania zawartości komórki, używamy wówczas odpowiednio konstrukcji <td align =center></td> lub <td align=left> </td> lub <td align=right> </td>. Parametr VALIGN służy do pionowego wyrównania zawartości komórki - do górnego brzegu, do środka i do dolnego brzegu. Używa się wówczas odpowiednio konstrukcji:<td valign=top> </td> lub <td valign=middle> </td> lub <td valign=bottom> </td>.

 
Portale społecznościowe

Portale społecznościoweOstatnio coraz wi

Dodatki na bloga

Dodatki na blogaPosiadanie strony w Internecie lub cyfrowego pamię

Strony firmowe

Strona internetowa

Tworzeniem stron internetowych zajmują się wykwalifikowani informatycy, którzy ...

Systemy CMS

Jest wiele różnych systemów zarządzania treścią. W oparciu o nie tworzy się now...

Technika realizacji strony www

Projektowanie stron internetowych to dość długotrwały proces, który obejmuje st...